Odpovědnost za životní prostředí - výběr literatury k tematickému dni Jaboku

V katalogu knihovny jsme pro Vás připravili seznam literatury ke 4. tematickému dni Jaboku, který se koná 14. března 2019.

Tematický den je tentokrát zaměřen na problematiku Odpovědnosti za životní prostředí.

 

Program tematického dne:

Přednáškový blok

  • Konec uhlíkové éry. A co teď?“, Martin Bursík, ekolog, Komora obnovitelných zdrojů energie
  •  „Energetická udržitelnost ČR“, panelová diskuse: Josef Fiřt (bývalý předseda ERÚ, Euroenergy, spol. s.r.o.), Marek Drápal (ekolog, zemědělec, vědec), Klára Sutlovičová (analytička Glopolis), Vladimír Wagner (jaderný fyzik, Ústav jaderné fyziky AV ČR), moderuje Magdaléna Trusinová (ČRo)
  • „Psychologie vztahu člověka k přírodě“, Šárka Křepelková, ekopsycholožka, FSS MU

Workshopy

  • Kompostovací workshop, Soňa Valčíková, KOKOZA, o.p.s.
  • Environmentální výchova ve farnostech a encyklika Laudato si´ v praxi, Tomáš Peterek
  • Šest věcí pro životní prostředí, Marek Drápal
  • Společná závěrečná diskuse zážitků, nápadů, motivací pro sebe, školu a svět

 

Tematický den - plakát