Studenti píší na téma Koronavirus a víra

Na základě inspirace od pravoslavné výzkumné skupiny sv. Jana Zlatoústého a přátel z Evangelické teologické fakulty se studenti Jaboku připojují k psaní teologických esejů na téma Jak reagovat na koronavirus z hlediska víry.