Výpůčky na prázdniny

Výpůjčky knih uskutečněné nebo prodloužené  od 3. června  a výpůjčky časopisů uskutečněné nebo prodloužené  od 17. června, stejně tak jako všechny výpůjčky a prodloužení  uskutečněné během prázdnin, mají automaticky prodlouženou výpůjční lhůtu do začátku září 2020. 

Upozorňujeme, že během prázdnin je knihovnu možné navštívit pouze ve vybraných termínech.