Profesionalita, ctnosti a etika povolání - fotografie ze setkání

Vedoucí knihovny a ředitel Jaboku při přivítání účastníků

Přivítání účastníků (vedoucí knihovny Eva Cerniňáková a ředitel Jaboku Alois Křišťan)

Ředitel Jaboku vítá účastníky

Úvodní řeč modrátora akce Aloise Křišťana

Onřej Fischer hovoří před auditoriem

Ondřej Fischer hovoří o různých pohledech na profesionalitu

Jakub Sirovátka hovoří před auditoriem

Proslov Jakuba Sirovátky na téma profesionalita

Jakub Sirovátka hovoří před auditoriem

Jakub Sirovátka a posluchači

Jakub Sirovátka hovoří před auditoriem

Jakub Sirovátka a posluchači

Mirka Nečasová hovoří před auditoriem

Proslov Mirky Nečasové

Mirka Nečasová hovoří před auditoriem

Mirka Nečasová a posluchači

Ondřej Fischer odpovídá na otázky při diskusi

Ondřej Fischer při diskusi

Diskutující Jakub Sirovátka a Alan Křišťan

Jakub Sirovátka a Alan Křišťan během diskuse

Diskutující návštěvník besedy, vpředu stojí poslouchající Onřej Fischer

Do diskuse se zapojili také řadoví návštěvníci besedy

Eva Cerniňáková předává  dářek Ondřejovi Fischerovi

Poděkování aktérům setkání (Ondřej Fischer a Eva Cerniňáková)

Lidé pijí čaj a kávu a diskutují

Občerstvení a diskuse po skončení besedy

Skupina lidí stojí u stolu a hovoří spolu

Diskuse po skončení besedy

O fotogalerii: 

Fotografie z odborné besedy Profiesonalita, ctnosti a etika povolání

Odborná beseda Profesionalita, ctnosti a etika povolání ke stejnojmenné knize Ondřeje Fischera se konala ve středu 4. 5. 2022 ve velké aule Jaboku.