Chci najít odborný rezecenzovaný časopis

Co je to odborný recenzovaný časopis

Odborným recenzovaným časopisem (periodikem) se podle metodiky pro hodnocení výsledků vědy  rozumí vědecký časopis, který obsahuje odborné články, které prošly recenzním řízením a má vědeckou redakci. Časopis  vychází periodicky, má přidělen  kód ISSN nebo e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě.

Co je to recenzní řízení

Recenzní řízení je proces, kdy odborníci kriticky hodnotí vědeckou práci před jejím vydáním, posuzují, zda odpovídá standardům, a posléze autor/autoři na základě připomínek posuzovatelů (recenzentů) upraví svou práci do konečné podoby, která se zveřejní.

Jak poznám odborný článek

Podle metodiky pro hodnocení výsledků vědy je recenzovaným odborným článkem  původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise).  Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem.

Jak najdu odborné recenzované časopisy v Knihovně Jabok

Odborné recenzované časopisy dostupné v Knihovně Jabok najdete v seznamu rezcenzovaných časopisů. Ten je k dispozici na vstupní stránce online katalogu. Pozor, seznam je pouze orientační.

Další informace

Podrobné informace o posuzování kvality odborných časopisech a metodikách jejich hodnocení najdete na stránkách Národní knihovny ČR

Použité zdroje:

 

 

Typ služby: 

Téma návodu: