Chci rychle vytvořit bibliografickou citaci podle normy ISO 690

Jednorázové vytvoření biblografické citace

Pokud potřebujete jednorázově  citovat knihu nebo časopis, můžete citaci zkopírovat na portále  Knihovny.cz:

  • V rozhraní portálu Knihovny.cz vyhledejte požadovaný dokument
  • V detailním záznamu vyhledaného dokumentu klikněte na odkaz Zobrazit citace a poté citaci zkopírujtecitace1.png

 

 

Získání citace z portálu Knihovny.cz - ukázka postupu ve videonávodu

Vytvoření citace s uložením pro další použití

Pokud víte, že s citací budete dále pracovat, doporučujeme využít některý nástroj pro správu citací, např. např. generátor citací Citace Pro, což je  je online citační software (webová stránka), který umožňuje tvorbu a správu citací.  Software Citace PRO má dvě verze. 

  • Citace PRO Plus je placenou verzí, která nabízí velkou řadu funkcí. Lze v ní vytvářet, sdílet a spravovat citace nejen ve stylu ISO 690, ale také v mnoha dalších stylech. Součástí Verze Plus je (mimo jiné) také možnost propojení uložených citací s textovým editorem, takže uložené citace lze při psaní vkládat ze softwaru Citace Pro Plus rovnou do textu.
  • Citace Pro Free je neplacenou verzí. Tato verze jednak obsahuje reklamy, jednak má omezené funkce. Umožňuje buď jednorázové vytvoření citace (i bez registrace) nebo správu a ukládání citací (pokud si uživatel vytvoří účet zdarma). Na rozdíl od placené verze ve verzi Free lze vytvářet citace pouze v citačním stylu ISO 690 a není zde k dispozici funkce propojení s textovým editorem.

Videa - ukázky tvorby citací v generátoru Citace Pro Free

Jednorázové vytvoření citace - ukázka postupu ve videonávodu

Uložení citací v Citace Pro Free pro opakované použití - ukázka postupu ve videonávodu

Možnost propojení citačního s textovým editorem

Pokud potřebujte informace o citovaných dokumentech vkládat přímo do textu práce, kterou píšete, použijte volně dostupný nástroj na správu citací Zotero.

Další informace

Tento text vychází z materiálů e-learningového kurzu Informační výchova 2 - Citování v odborném textu, ve kterém bylo téma citování zdrojů a plagiátorství podrobně zpracováno. Kurz byl vytvořen v projektu „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 a je volně dostupný na portále  Moodle Jabok.

 

Typ služby: 

Téma návodu: