Chci se vyhnout plagiátorství

Chceme-li se vyhnout plagiátorství, prvním a nejdůležitějším pravidlem je čestné a etické jednání a snaha o originalitu, kvalitu a přínos vytvářeného odborného textu i  důsledné uvádění a přesné citování použitých zdrojů.

 

Několik užitečných tipů, které mohou pomoci vyhnout se plagiátorství při psaní studijních prací

  1. Pokud čerpáte myšlenky z externích zdrojů, vždy si IHNED zapište, z jakého zdroje jste čerpali, napište si nebo zkopírujte si přesnou citaci, kterou jste použili (i v případě, že jste ji použili jako parafrázi), poznamenejte si stránku atd. K tomu, abyste evidovali zdroje, ze kterých čerpáte, vám mohu pomoci různé nástroje na správu citací. 

  2. Při psaní textu doporučujeme okamžitě vkládat informace o citacích do textu, abyste později na nic nezapomněli. 

  3. Vždy uvádějte citaci přesně toho dokumentu, který máte “v ruce”, tj. stejné vydání, stejný typ dokumentu (např. pokud pracujete s elektronickým dokumentem, necitujte papírové vydání tohoto dokumentu)  atd..

  4. Nepřebírejte citace z jiných zdrojů (např. ze seznamů literatury v dalších publikacích nebo seminárních pracích)  - mimo jiné se tím vyhnete těm chybám při vytváření seznamu citací, které vznikají tím, že cizí seznam literatury používá jiný citační styl než vy.

  5. Citujte vždy primární (původní) dokument. Např. pokud autor Jan Novák v knize “O sociální práci” použije ve svém textu práci Františka Uhlíře “Sociální inkluze”a vám se tento citát  od Františka Uhlíře hodí do vaší práce, vyhledejte si knihu “Sociální inkluze” od Františka Uhlíře a citujte přímo z ní.

  6. Po napsání práce zkontrolujte, zda u všech citátů a parafrází máte uvedený zdroj, z kterého jste čerpali.

  7. Při pochybnostech,  zda uvádět zdroj informace nebo zda jde o všeobecně známou informaci, kterou není potřeba citovat, raději zdroj uveďte (nebo se poraďte se svým vyučujícícm či jiným odborníkem)

  8. Pokud si při psaní studijní práce nejste jistí, jak máte v textu používat přímé citace nebo parafráze, případně pokud narazíte při psaní práce na jakýkoliv problém související s citováním, poraďte se VČAS se svým vyučujícím.

  9. Zkontrolujte, jestli všechny zdroje, které citujete v textu, jsou uvedeny také v seznamu literatury na konci práce, a naopak, jestli v seznamu literatury nemáte uveden zdroj, který, který v textu necitujete.

  10. Při kontrole vaší práce použivejte nástroje pro odhalování plagiátů, např. Odevzdej.cz, Nástroj “Podobnosti” (porovnání shodných pasáží textu) nebo Turnitin - každá škola má obvykle alespoň jeden z těchto nástrojů k dispozici . Nástroje pro odhalování plagiátů porovnávají vaši práci s dalšími pracemi nebo zdroji na internetu a vy z nich získáte  informaci o procentu shody vaší práce s dalšími texty. Pokud je procento shody vysoké, doporučujeme konzultovat tento výsledek s vaším vyučujícím. Vysoké procento shody sice nemusí nutně znamenat, že jde o plagiátorství, může však upozornit na jiné problémy v textu (například na nepřiměřeně velké množství přímých citací apod.), ktereé je vhodné opravit.

Další informace

Tento text vychází z materiálů e-learningového kurzu Informační výchova 2 - Citování v odborném textu, ve kterém bylo téma citování zdrojů a plagiátorství podrobně zpracováno. Kurz byl vytvořen v projektu „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 a je volně dostupný na portále  Moodle Jabok.

Typ služby: 

Téma návodu: