Chci si půjčit dokument, který Knihovna Jabok nevlastní

Nenašli jste v knihovně to, co potřebujete?

Pokud potřebujete půjčit knihy nebo časopisy, které  ve fondu Knihovny Jabok nejsou k dispozici, můžete požádat o jejich vypůjčení  z jiné knihovny prostřednictvím takzvané meziknihovní výpůjční služby (MVS). Takto lze nejen  půjčit  knihy nebo časopisy, ale také  získat články z časopisů nebo elektronických informačních zdrojů, ke kterým knihovna nemá přístup .

Objednání dokumentu

Při žádosti o meziknihovní výpůjčku je nutné vyplnit formulář, ve kterém uvedete, o který dokument máte zájem, do kdy vaše žádost platí apod. Pokud vyplňujete formulář přímo v knihovně, je dobré informovat o tom personál knihovny - někdy se při osobním rozhovoru mohu vyjasnit věci, které z formuláře nevyčteme.

Cena

Pokud požádáte o meziknihovní výpůjčku, budete hradit všechny výlohy, které v souvislosti s meziknihovní výpůjčkou vzniknou (např. poštovné a balné, cenu kopií apod). Pozor, tyto výlohy vám budou naúčtovány i  v případě, že byste si požadovaný dokument nakonec nepůjčili nebo nevyzvedli.

Jak to funguje

Poté, co meziknihovní výpůjčku objednáte,  požádáme knihovnu, která dokument vlastní, o jeho zapůjčení. Jakmile  dokument dorazí do knihovny, budeme Vás e-mailem informovat o tom, že si jej můžete  vyzvednout. V případě knih nebo časopisů si obvykle budete moci půjčit exemplář dané knihy či časopisu. Pokud máte zájem o článek, půjčující knihovna obvykle dodá  vytištěnou kopii článku za standardní cenu tisku/kopírování.

Výpůjční lhůta

Protože je nutné počítat s dobou nezbytnou pro přepravu či doručení dokumentu, může Vám být  výpůjční lhůta zkrácena podle toho, jaký termín vrácení stanoví půjčující knihovna. Počítejte prosím také s tím, že výpůjční lhůtu knih nebo časopisů půjčených z jiné knihovny není obvykle možné prodloužit.

Ve výjimečných případech se může také stát, že knihy nebo časopisy získané prostřednictvím meziknihovní výpůjčky bude možné půjčit pouze prezenčně (pokud by to půjčující knihovna požadovala).

 

Typ služby: 

Téma návodu: 

Komu je služba určena: 

Cena: 

Podle výše výloh (poštovné, balné, tisk apod.)