V knihovně si můžete objednat individuální konzultaci

Studenti Jaboku i další registrovaní čtenáři mohou využívat službu Zeptejte se v knihovně. V rámci této služby si můžete dohodnout si individuální nebo skupinovou konzultaci zaměřenou na informační zdroje knihovny, vyhledávání informací pro téma seminární nebo  či absolventské práce, citování zdrojů aj. Konzultace probíhají buď při osobní návštěvě knihovny, nebo online, přednostně v úterý od 15 do 17 hodin nebo po dohodě i  v jiném čase. Konzultaci je nutné vždy předem objednat.

Podrobnosti a objednávací formulář najdete na webové stránce služby Zeptejte se v knihovně.

Téma návodu: 

Typ knihovní služby: