Výpisy výpůjček si můžete nechat zasílat e-mailem

Ve svém čtenářském kontě můžete nastavit, zda při půjčování chcete seznam právě uskutečněných výpůjček vytisknout nebo zaslat e-mailem. Abyste nastavili zasílání e-mailem:

  1. Přihlašte se do svého čtenářského konta.
  2. Vyberte kartu nazvanou „Osobní údaje a nastavení“ a poté zvolte záložku „Upozornění“
  3. Zaškrtněte zaškrtávací pole na řádku „Používat standardně e-mailový výpis výpůjček?“
  4. Uložte svou volbu tlačítkem „Uložit“

Poznámka:
O změnu nastavení můžete požádat také personál při návštěvě knihovny.

Téma návodu: 

Typ knihovní služby: