Bibliografické citace - úvod do problematiky a základní pojmy

O videu: 

Přednáška byla vytvořena pro e-learningový kurz Informační výchova 2 - Citování literatury v odborném textu a je úvodem k sérii přednášek o citování podle normy ISO 690. Přednášku připravila Eva Cerniňáková

K přednášce je dostupná také textová prezentace