Citování podle ISO 690 - část 1: obecné zásady citování

O videu: 

Přednáška byla vytvořena pro e-learningový kurz Informační výchova 2 - Citování literatury v odborném textu a je součástí série přednášek o citování podle normy ISO 690. Přednášku připravila Eva Cerniňáková

K přednášce je dostupná také textová prezentace (témata obsažená v této části přednášky najdete na snímcích 2 - 7)