Citování podle ISO 690 - část 3: Metody citování v textu

O videu: 

Přednáška byla vytvořena pro e-learningový kurz Informační výchova 2 - Citování literatury v odborném textu a je součástí série přednášek o citování podle normy ISO 690. Přednášku připravila Eva Cerniňáková

K přednášce je dostupná také textová prezentace (témata obsažená v této části videa najdete na snímcích 30 - 40)