Vytvoření a uložení citace pomocí Citace Pro Free

O videu: 

Návod na rychle vytvoření bibliografické citace podle normy ISO 690 pomocí volně dostupné verze nástroje Citace Pro (Free)

Videonávod byl vytvořen pro e-learningový kurz Informační výchova 2 - Citování literatury v odborném textu a je součástí série přednášek o citování podle normy ISO 690. Přednášku připravila Eva Cerniňáková