Databáze děl nedostupných na trhu a NDK - Covid

Čtenáři knihovny Jabok nyní mohou využívat digitalizované dokumenty nedostupné na trhu a do konce června 2021 také knihy dostupné v rámci Národní digitální knihovny - Covid.

Přístup je možný pomocí systému ID NKD, předtím je však nutné knihovně Jabok udělit souhlas s poskytnutím e-mailové adresy Národní knihovně ČR.

Podrobnosti o Národní digitální knihovně a aktivaci účtu v systému ID NDK.