Nové funkce katalogu

Od začátku srpna  používáme v knihovně novou verzi knihovního katalogu, která čtenářům přináší několik novinek:

Ve svém čtenářském kontě  se nyní můžete nastavit zasílání  potvrzení o výpůjčkách e-mailem (namísto tisku potvrzení v knihovně při výpůjčce).

Přibyla také funkce "košík"  ve výsledcích vyhledávání. Do košíku můžete hromadně nebo jednotlivě vkládat vybrané vyhledané tituly a pak s nimi dále  pracovat. Využít je můžete např. k hromadnému uložení titulů do vašeho seznamu literatury, k pro hromadným rezervace, vytištění vybraných titulů nebo jejich odeslání e-mailem apod. Podrobnosti najdete v nápovědě pro práci s košíkem.

Nově přibyla také možnost, aby čtenář ve svém čtenářském kontě určil osobu, která za něj vyzvedne výpůjčky. Upozorňujeme, že tato volba je určena pouze pro výjimečné případy, např. pro uživatele se specifickými potřebami, pro případ dlouhodobé nemoci apod. Pověřená osoba musí  při vyzvednutí předložit průkaz čtenáře, za kterého vyzvedává výpůjčku, a musí předložit svůj identifikační doklad (občanský průkaz nebo pas).