Změna knihovního řádu

Od začátku školního roku 2023/24 platí nový Knihovní řád knihovny Jabok. V knihovním řádu dochází k následujícím  změnám:

Doplnění pravidel pro poskytování knihovních služeb salesiánům a salesiánkám

  • Čl. 4, odst. b) - registrace
  • Čl. 7, odst. 3b)  - výpůjční lhůta
  • Čl. 7, odst. 4d - prodlužování výpůjček
  • Čl. 12, odst. 1a) - registrační poplatek

Doplnění pravidel pro registraci nezletilých uživatelů knihovny

  • Čl. 4 odst. c)

Upřesnění pravidel pro prodlužování výpůjček

  • Čl. 7, odst. 4.e)

Závěrečná ustanovení

  • Čl 13 -  platnost knihovního řádu

Knihovní řád s vyznačenými změnami (DOCX, 68 kb)