Cestou necestou 2021 - fotky vybrané v anketě čtenářů

Stonky s červenými květy vlčích máků, za nimi je žlutá barva, pozadí je rozostřené a tušíme, že je to obilné pole

Pole s máky (Václava Ryantová) - 3. místo v hlasování o nejlepší fotografii

louka a les v ranním oparu, slunce není vidět ale osvětluje oblahu a krajinu oranžovým světlem, v pozadí jsou kopce a les

Jít letním ránem (Václava Ryantová)

Rozkvetlé květiny na oraji pole

Medový pás I (Alena Volková Balvínová)

Rozkvetlé květiny na okraji louky vedle cesty

Medový pás II (Alena Volková Balvínová)

Interiér restaurace Cikánská jizba, muž drží v ruce plecháček s kávou, na plecháčku je logo Jaboku

Kafe zrána "U cikána" z jabockého nádobí zahřeje a povzbudí (Alois Křišťan)

Muž v interiéru restaurace Cikánská jizba, drží v ruce hrnek s logem Jaboku, směje se, v očích se mu odráží světlo

Nebyla by jiskra v oku, bez plecháčku od Jaboku (Alan Křišťan)

Osamocený hrneček s logem Jaboku postavený na zděné peci

Čekám v tiché naději, komu zase prospěji ... (Alois Křišťan) - 2. místo v hlasování o nejlepší fotografii

Bílý pejsek na trávníků, jeho výraz vypadá, jako by se smál

Hlavně se směj (Anežka Marie Dovolilová)

Černý hrnek s logem Jaboku venku na dřevěném stole někde na kopci, v pozadí jsou hory

Na vršku světa (Anežka Marie Dovolilová)

Pavučinky ve křoví

Babí ráno (Anežka Marie Dovolilová)

Pramen vytékající trubkou ze skály, voda dopadá na bronzový obličej umístěný pod pramenem

Souznění (Anežka Marie Dovolilová)

Pohled nahoru do koruny vzrostlého topolu bílého, která je tvořená dvěma kmeny

Dryády (Eva Cerniňáková)

Pohled na holé pole se stíny stromů, které nejsou vidět. V pozadí jsou dvě skupiny stromů a modrá obloha s bílými mraky.

Pole a lesy (Eva Cerniňáková)

Pohled zespoda na ohořelý kříž  s tělem Krista, kříž je zavěšený mezi trámy dřevěného kostela

Z popela (Eva Cerniňáková)

Pohled z kopce, v popředí jsou siluety stromů, pod nimi země zakrytá nízkými mraky, nad nimi svítí slunce, v dálce z mraků vykukuje několik kopců

Nad mraky (Eva Cerniňáková)

Člun na řece v soutěsce, ve člunu jsou vidět nezřetelné postavy a převozník s bidlem, nad řekou se vznáší opar, na hladině jsou záblesky slunce

Cháron na řece Styx odjíždí (Filip Welemín)

Řeka v soutěsce, nad vodou se vznáší opar, v dálce je vidět člun s postavou převozníka, na hladině se odráží sluneční paprsky

Cháron na řece Styx již v dáli (Filip Welemín)

Levhartice se dvěma mláďaty, které sají její mléko

Mateřství (Jiří Ort)

Světlovlasá holčička běží po cestičcena louce s polem v pozadí, šatičky má ozdobené natrhanými květinami

Květinová víla (Jiří Ort)

Na trávníku jsou dvě skleněné koule ve kterých se odráží slunce, na tmavomodré kouli se zrcadli silueta kostela a mraky

Tmavomodrý svět v odrazu (Jiří Ort)

Drevěná lavička se stolkem a na něm košík s květinami, na opěrce lavičky sedí vrabec.

Posezení (Jiří Ort)

Holčička v klobouku a v jabockém třičku pinzetou hledá na talíři s kamínky zrníčka granátů

Najdu granát (Linda Jansová)

Kovové fantastické zvíře na zeleném trávníku drží v zobáku placku s logem Jaboku

To je ale úlovek (Linda Jansová)

Klikatá pěšina vedoucí do kopce mezi předjarním porostem a stromy, na kraji pěšiny je dřevěné zábradlí vrhající stín

Cesta k pastvinám (Lýdie Jančová)

Horská krajina s vřesem a kameny, vpozdí kopce, na nebi se skrz tmavé mraky prodílrá slunce

Piercing (Lidie Jančová)

Na okenním parapetu jsou květináče s pelargóniemi, o ně je opřená plyšová myška se zalepeným okem

Myška Myšková v Malenovicích

Soustava ozubených kol, uprostřed je kuličkové ložisko a na něm placka s logem Jaboku

S Jabokem se točí svět (Magdalena Jansová) - 3. místo v hlasování o nejlepší fotografii

Trs čekanek na kraji cesty

Drobná krása čekanek (Marie Ortová)

Vysoká rozvětvená slunečnice s mnoha květy, které jsou shora ozářeny ranním sluncem, v pozadí přírodní zahrada a stromy

V ranním slunci (Marie Ortová)

Pohled do průchodu, nad vstupem je nápis Schody do Příbrami, vedle vchodu reklamní poutač s nápisem jen 343 schodů a jste ve městě

Schody I (Mirka Nečasová)

Schody poskládané z kamenů vedoucí do svahu, na jedné straně schodů je svah směrem nahoru, na druhé straně jsou stromy

Schody II (Mirka Nečasová)

Pohled shora do hloubky na točité schodiště, vnitřní stranu schodiště podpírají tři sloupy, hloubka točitého schodiště vyvolává dojem víru

Schody III (Mirka Nečasová) - 1. místo v hlasování o nejlepší fotografii

Průhled přes velký otvor v kamenné zdi, otvorem je vidět hrad

Pohled skrz minulost (Monika Pacáková)

Fotografie v barvě sépiové kosti, na lesní cestě s holými stromy jsou vidět tři nezřetelné postavy s batony, před nimi je rozptýlené světlo

Cestou za sluncem (Petra Hořejšová)

Na louce stojí zvonice tvořená dvěma sloupy an kterých je položený trám pro zavěšní zvonu, v pozadí sjou stromy a kopec

Zvonička na kopci (Petra Hořejšová)

Mládě dravce s otevřeným zobákem, v pozadí zelená louka

Dejte mi už to kuřátko (Václav Jansa)

Ruce vyřezávající  postavu z kusu dřeva, je vidět, že postava řezbáře má bílý řeholní hábit.

Zrození Madony (Václav Jansa)

Dvě bílá a jedno černé kůzlátko, všechna kůzlat leží těsně vedle sebe na seně

Jarní zátiší (Zuzana Petříčková)

Dva kozlíci v ohradě u zděného stavení, jsou postavní proti sobě, jeden stojí na zadních nohách

V zápalu boje (Zuzana Petříčková)

zasněžené koleje, po stranách les, v pozadí je obloha červená od zapadajícího slunce

Západní koleje (Zuzana Petříčková) - 2. místo v hlasování o nejlepší fotografii

Pes na bahnitem břehu potoka, v pozadí malý vodopád

Vrchlické vodopády (Veronika Chadtová)

Malý chlapec v parku vyhazuje do vzduchu podzimní listí, které na něj shora padá, v pozadí je podzimní louka a žluté stomy

Hrátky s listím (Ariel Pevná)

Malá holčička nohama posunuje listí na chodníku, za ní jsou podzimně zabarvené stromy skrze které probleskuje slunce

V podzimním slunci (Ariel Pevná)

Malý chlapec v kraťasech, tričku a kloboučku stoljí na suchém porostu, a studuje šišku ze sekvoje větší než jeho hlava, kteoru drží v ruce. V pozadí jsou žluté stromy a modrá obloha

Šiška XXL (Ariel Pevná)

Slimák leze přes tašku s nápisem Jabok

Španěl na Jaboku (Anna Voleková)

O fotogalerii: 

Fotografie, které získaly v hlas v anketě čtenářů o nejlepší fotografii výstavy Cestou necestou 2021

Klíčová slova: