Co když vypůjčené knihy včas nevrátím?

Před skončením výpůjční lhůty dostanete upozornění e-mailem. Pokud knihy přesto včas nevrátíte, začne nabíhat zpozdné ve výši 2 Kč za každý započatý den zpoždění (zpozdné nabíhá pouze ve dnech, kdy je knihovna otevřena). Dokud zpozdné nezaplatíte, není možné prodlužovat výpůjčky ani půjčovat nebo rezervovat knihy.

POZOR! Případné nedoručení e-mailového upozornění o blížícím se termínu vrácení není důvodem pro prominutí poplatku za zpozdné.

Kategorie dotazu: