Časté dotazy

Registrace do knihovny

Mohu se stát čtenářem, i když nejsem studentem Jaboku?

Knihovna Jabok je veřejnou knihovnou, takže ji mohou využívat nejen studenti a zaměstnanci Jaboku, ale také studenti dalších škol, pracovníci v pomáhajících profesích a všichni další zájemci z řad odborné i široké veřejnosti.

Musím se zaregistrovat jako čtenář, abych mohl(a) knihovnu využívat?

Registraci ani čtenářský průkaz nepotřebujete, pokud si chcete půjčovat knihy pouze prezenčně (tj. pouze ke studiu v knihovně), využívat veřejný internet nebo další služby určené i neregistrovaným uživatelům.

Pokud si chcete půjčovat knihy domů, musíte být registrovaným čtenářem knihovny a při výpůjčce předkládat čtenářských průkaz. Informace o tom, které služby mohou využívat neregistrovaní uživatelé, najdete v sekci Služby

Jak se stát registrovaným čtenářem knihovny?

K tomu, abyste se stal(a) čtenářem knihovny, se musíte zaregistrovat jako čtenář. Praktické informace k registraci najdete na webových stránkách v sekci Registrace do knihovny.

Kolik se platí za registraci do knihovny?

Registrace je zdarma pro studenty Jaboku, kteří zaplatili školné na příslušný školní rok, pro učitele a zaměstnance Jaboku a pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ostatní čtenáři platí za registraci 50 Kč. Cena za registraci nezahrnuje poplatek za případné vystavení čtenářského průkazu, viz Ceník služeb.

 

Jak dlouho je platná registrace do knihovny?

Platnost registrace studentů nebo učitelů Jaboku končí vždy 31. srpna právě probíhajícího školního roku bez ohledu na datum registrace. U ostatních čtenářů je platnost 12 měsíců od data registrace.

Po uplynutí registračního období nelze bez obnovení registrace půjčovat a rezervovat knihy ani prodlužovat výpůjčky. Při obnovení registrace je nutné předložit doklad o totožnosti a nahlásit změny údajů. Čtenáři, kteří nejsou studenty nebo zaměstnanci Jaboku nebo nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P, musí navíc zaplatit registrační poplatek 50 Kč.

Čtenářský průkaz

Musím mít čtenářský průkaz?

Knihovní systém používá čtenářský průkaz pro identifikaci čtenáře, proto je nutné průkaz předkládat při půjčování dokumentů, při žádosti o heslo k počítači nebo při všech platbách

Jako průkaz můžete využívat čipovou kartu, kterou už vlastníte, nebo čtenářský průkaz, který vám vystaví Knihovna Jabok. Za vystavení průkazu se platí poplatek podle Ceníku (použití vlastní čipové karty je zdarma).

Mohu jako čtenářský průkaz použít čipovou kartu, kterou už vlastním (Lítačku, ISIC apod.)?

Můžete použít průkaz  ISIC nebo  studentský průkaz Univerzity Karlovy, Lítačku, Opencard, IN-kartu, karty autobusových dopravců nebo jinou čipovou kartu, která obsahuje identifikační údaje a fotografii a je kompatibilní s knihovním systémem. Průkaz, který chcete použít, musíte mít s sebou při  registraci do knihovny.

Pokud už máte čtenářský průkaz Knihovny Jabok a chcete jej vyměnit za některou ze svých čipových karet (např. Lítačku), požádejte personál o provedení změny průkazu buď při obnovení registrace do knihovny nebo při kterékoliv návštěvě knihovny.

Platí se za vystavení průkazu?

Pokud při registraci nebo při ztrátě průkazu požádáte o vystavení průkazu Knihovny Jabok, zaplatíte za jeho vystavení 10 Kč. Pokud si však necháte zaregistrovat jako čtenářský průkaz čipovou kartu, kterou už vlastníte (např. Lítačku), pak nic neplatíte.

Jak jsou chráněny osobní údaje nahrané na čipových kartách?

Pro transakce v knihovním systému (půjčování, prodlužování výpůjček apod.) používá knihovna pouze sériové číslo karty. V praxi to znamená, že na kartu není nutné nahrát žádnou aplikaci. Knihovna kromě čísla čipu nevyužívá žádné další údaje ani nemá přístup k datům a aplikacím, které jsou již na kartě nahrány (tj. nemá přístup k údajům o elektronických jízdenkách, datům elektronické peněženky atd.).

Co když zapomenu doma čtenářský průkaz?

Bez průkazu můžete využívat všechny služby určené neregistrovaným čtenářům. Pokud byste si chtěl(a) půjčit knihy bez průkazu, budete požádáni o předložení dokladu o totožnosti a zaplatíte poplatek dle Ceníku.

Co když ztratím čtenářský průkaz nebo čipovou kartu, kterou používám jako průkaz?

V každém případě ztrátu co nejdříve nahlaste vzhledem k ochraně čtenářského konta (za případné zneužití čtenářského průkazu nese odpovědnost čtenář) a požádejte o změnu průkazu.

Pokud chcete ztracený průkaz nahradit čtenářským průkazem knihovny Jabok, požádejte o jeho vystavení při návštěvě knihovny. Za vystavení zaplatíte poplatek podle Ceníku.

Pokud chcete ztracený průkaz nebo kartu nahradit jinou čipovou kartou, přineste novou kartu s sebou do knihovny,  aby bylo možné změnit údaje o kartě ve vašem čtenářském kontě. Pozor, změna je nutná i v případě, že máte novou kartu, na které je uvedené stejné číslo (např. číslo studenta u ISIC karty). Knihovna eviduje pouze číslo čipu, které je pro každou nově vydanou kartu unikátní, bez ohledu na to, zda údaje vytištěné na kartě zůstávají stejné nebo ne.

Pro vystavení čtenářského průkazu nebo registraci jiné karty je vyžadováno předložení občanského průkazu (pro ověření totožnosti čtenáře).

Vyhledávání knih a dalších informačních zdrojů

Jsou v knihovně pouze knihy?

V knihovně jsou nejen knihy, ale také časopisy, elektronické dokumenty a audiovizuální dokumenty (můžete využít rychlé hledání podle typu dokumentu na vstupní stránce katalogu).

V katalogu knihovny najdete  elektronické knihy přístupné přes webové rozhraní. V knihovním fondu jsou také elektronické dokumenty na CD-ROM. Přehled dalších elektronických zdrojů a databází je na webu knihovny.

Přehled časopisů najdete také v katalogu knihovny.

Pro potřeby výuky lze použít i DVD se sociální tematikou (najdete je ve druhém regále od vstupu do knihovny).

Jak jsou knihy v knihovně uspořádané?

Knihy jsou řazeny tematicky podle oborů. Názvy oborů jsou uvedeny vždy na čele regálu a dílčí podobory na jednotlivých policích. Seznam regálů s členěním fondu najdete na nástěnce proti vchodu do knihovny.

Jak zjistím, jestli je v knihovně konkrétní kniha a kde ji mám hledat?

Pro vyhledání konkrétní knihy využijte katalog knihovny. U každého záznamu se ve spodní části zobrazí informace o dostupných exemplářích. Informace o umístění je v katalogu uvedena pod označením Signatura.

Pro vyhledávání v katalogu jsou v knihovně vyhrazeny první dva počítače v přední části knihovny, katalog je dostupný také na internetu.

Kde najdu časopisy?

Nová čísla časopisů jsou v regále naproti vchodu do knihovny, starší ročníky jsou na druhé straně regálu. Časopisy se půjčují domů na zkrácenou výpůjční lhůtu 14 dní. 

Některé časopisy jsou volně dostupné online, takže se na ně můžete podívat i z domova. Informace o dostupnosti elektronické verze časopisu najdete v záznamu o časopise v katalogu knihovny nebo v knihovně na regále u názvu časopisu (pokud je časopis volně dostupný  přes internet, je u názvu časopisu na regále uveden červený znak @).

Mohu si knihy vyhledat i z domova?

Informace o knihách, časopise a dalších dokumentech, které jsou k dispozici v Knihovně Jabok, zjistíte v online katalogu na adrese http://knihovna.jabok.cuni.cz.

Bez přihlášení můžete v katalogu vyhledávat informace o dostupných knihách, časopisech a dalších typech dokumentů. Pokud se přihlásíte do svého čtenářského konta, můžete si navíc  prodlužovat výpůjčky, rezervovat knihy, zakládat seznamy knih apod. Také se Vám ve výsledcích hledání  zobrazí informace o tom, jestli jste některou knihu měl(a) již dříve půjčenou.

Přístupové údaje pro přihlášení do čtenářského konta obdržíte při registraci do knihovny. Heslo si po prvním přihlášení musíte změnit. Můžete si také změnit přihlašovací jméno.

Půjčování, vracení, rezervace

Co je čtenářské konto?

Čtenářské konto slouží k zaznamenávání všech informací o výpůjčkách konkrétního čtenáře včetně rezervací, prodloužení výpůjčky atd. Je přístupné z online katalogu po přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Ve čtenářském kontě v online katalogu může čtenář prodlužovat výpůjčky, rezervovat dokumenty, spravovat některé osobní údaje apod.

Mohu vrátit knihy, i když se do knihovny nedostanu v otevírací době?

Pro vracení knih mimo provozní dobu knihovny existuje několik možností:

  • Knihy je možné vložit do knihoboxu před knihovnou. V tom případě budou výpůjčky odepsány ze čtenářského konta nejpozději v následující provozní den po vrácení do knihoboxu.
  • Knihy je možné poslat poštou. V tom případě budou výpůjčky odepsány ze čtenářského konta nejpozději následující provozní den po obdržení balíčku.
  • Knihy může za čtenáře do knihovny vrátit kterákoliv osoba (kamarád, rodinný příslušník apod.).

Podrobné informace o vracení knih mimo výpůjční dobu

Jak dlouho mohu mít knihy a časopisy půjčené?

Výpůjční lhůta knih, DVD nebo CD-ROM  je čtyři týdny, tj. 28 dní (pro učitele Jaboku platí zvláštní podmínky, viz Knihovní řád).

Výpůjční lhůta časopisů je dva týdny (14 dní).

V katalogu knihovny si můžete výpůjčku prodloužit nebo můžete požádat o prodloužení personál knihovny. Výpůjčku lze prodloužit celkem 6x (učitelé 10x).

Pozor, prodloužení výpůjčky není možné, pokud už uplynula výpůjční lhůta, pokud má knihu rezervovanou jiný čtenář nebo pokud již skončilo vaše registrační období.

Kolik knih mohu mít současně půjčeno?

Maximální limit pro výpůjčku je 40 knih (pro učitele Jaboku platí zvláštní podmínky, viz Knihovní řád). Dejte však při větším počtu knih pozor na včasné vrácení, abyste neplatili příliš velké zpozdné.

Mohu si půjčit domů absolventské a bakalářské práce?

Domů si je půjčit nemůžete, ale můžete je použít ke studiu v knihovně. Najdete je ve druhém regále od vchodu do knihovny. Řazené jsou podle signatur, které najdete v katalogu. Novější práce jsou obvykle dostupné také v elektronickém formátu. V takovém případě se v katalogu zobrazí informace "Související elektronické zdroje" s odkazem na plný text práce.

Co když je kniha, o kterou mám zájem, právě vypůjčená?

Knihu, která je právě půjčená, si můžete rezervovat v online katalogu. Jakmile bude kniha k dispozici, dostanete zprávu. E-mailové upozornění je zdarma,

Můžete pro mě odložit knihu, která je dostupná na regále v knihovně?

Knihu, kterou jste našli v katalogu knihovny jako "Dostupnou pro výpůjčku", si po přihlášení do svého čtenářského konta můžete objednat pro pozdější půjčení.

Za připravení knihy se platí poplatek podle Ceníku. Jakmile bude kniha připravena, dostanete o tom oznámení e-mailem. Podrobnosti o objednávkách  knih pro pozdější využití.

Co když knihy nevrátím včas?

Před skončením výpůjční lhůty dostanete upozornění e-mailem. Pokud knihy přesto včas nevrátíte, začne nabíhat zpozdné ve výši 2 Kč za každý započatý den zpoždění (zpozdné nabíhá pouze ve dnech, kdy je knihovna otevřena). Dokud zpozdné nezaplatíte, není možné prodlužovat výpůjčky ani půjčovat nebo rezervovat knihy.

POZOR! Případné nedoručení e-mailového upozornění o blížícím se termínu vrácení není důvodem pro prominutí poplatku za zpozdné.

Počítače, internet, Wi-Fi v knihovně

Je v knihovně internet nebo Wi-Fi připojení?

V knihovně i v dalších prostorách Jaboku  je k dispozici  Wi-Fi připojení. Přístupové heslo vám sdělí personál knihovny. Pro připojení mobilních zařízení můžete využít QR kód pro nastavení Wi-Fi, který vám poskytne personál knihovny. Pokud chcete nastavit Wi-Fi připojení  přes QR kód,  musíte mít  ve svém zařízení nainstalovanou čtečku QR kódů.

Kromě Wi-Fi připojení je v knihovně také  několik počítačů s připojením na internet. Přístupové heslo dostanete po předložení čtenářského průkazu, neregistrovaní čtenáři po předložení dokladu o totožnosti. Po skončení práce s internetem je nutné se odhlásit a heslo vrátit zpět personálu knihovny.

Je možné v knihovně kopírovat, tisknout nebo skenovat?

V knihovně je k dispozici multifunkční tiskárna/kopírka používající čipový systém, pro tisk a kopírování je nutné být zaregistrován v čipovém systému školy. Rergistraci je možno provést v knihovně.

Studenti Jaboku, kteří zahájili studium na Jaboku ve školním roce 2019/20 by v systému měli být registrováni automaticky, stačí pouze aktivovat čip/kartu. Ostatní čtenáři se mohou v případě zájmu zaregistrovat - informace získáte u personálu knihovny.

Pro registraci v systému pro tisk/kopírování můžete použít vlastní čip/kartu nebo si můžete půjčit čip v Knihovně Jabok (musíte však mít platnou registraci do knihovny).

Za jednu kopii/vytištěnou stranu zaplatíte poplatek podle Ceníku. Skenování je zdarma.

Skenovat můžete své vlastní dokumenty a poznámky, avšak není dovoleno skenovat žádné knihy, časopisy nebo  jiné autorsky chráněné materiály.

Prostory knihovny

Mohu v knihovně jíst a pít?

V knihovně můžete pít i jíst, pokud budete zachovávat ohled ke knihám, prostoru knihovny a ostatním čtenářům.

Teplý nápoj si můžete připravit přímo v knihovně - k dispozici je horká voda, čaj a káva.

Mohu do knihovny se zavazadlem?

Pro uložení zavazadel prosím použijte skříňky před vstupem do knihovny. Není však možné nechávat věci ve skříňkách mimo otvírací hodiny knihovny. 

Pokud zůstanou odložená zavazadla ve skříňkách po otevírací době, budou vyzvednuta a vrácena majiteli pouze po zaplacení pokuty 50 Kč. Pokud pak zavazadla nebudou vyžádána do 10 dnů, budou zlikvidována.