Jak jsou knihy v knihovně uspořádané?

Knihy jsou řazeny tematicky podle oborů. Názvy oborů jsou uvedeny vždy na čele regálu a dílčí podobory na jednotlivých policích. Seznam regálů s členěním fondu najdete na nástěnce proti vchodu do knihovny.

Kategorie dotazu: