Co když ztratím čtenářský průkaz nebo čipovou kartu, kterou používám jako průkaz?

V každém případě ztrátu co nejdříve nahlaste vzhledem k ochraně čtenářského konta (za případné zneužití čtenářského průkazu nese odpovědnost čtenář) a požádejte o změnu průkazu.

Pokud chcete ztracený průkaz nahradit čtenářským průkazem knihovny Jabok, požádejte o jeho vystavení při návštěvě knihovny. Za vystavení zaplatíte poplatek podle Ceníku.

Pokud chcete ztracený průkaz nebo kartu nahradit jinou čipovou kartou, přineste novou kartu s sebou do knihovny,  aby bylo možné změnit údaje o kartě ve vašem čtenářském kontě. Pozor, změna je nutná i v případě, že máte novou kartu, na které je uvedené stejné číslo (např. číslo studenta u ISIC karty). Knihovna eviduje pouze číslo čipu, které je pro každou nově vydanou kartu unikátní, bez ohledu na to, zda údaje vytištěné na kartě zůstávají stejné nebo ne.

Pro vystavení čtenářského průkazu nebo registraci jiné karty je vyžadováno předložení občanského průkazu (pro ověření totožnosti čtenáře).

Kategorie dotazu: