Jak dlouho mohu mít knihy a časopisy půjčené?

Výpůjční lhůta knih, DVD nebo CD-ROM  je čtyři týdny, tj. 28 dní (pro učitele Jaboku platí zvláštní podmínky, viz Knihovní řád).

Výpůjční lhůta časopisů je dva týdny (14 dní).

V katalogu knihovny si můžete výpůjčku prodloužit nebo můžete požádat o prodloužení personál knihovny. Výpůjčku lze prodloužit celkem 6x (učitelé 10x).

Pozor, prodloužení výpůjčky není možné, pokud už uplynula výpůjční lhůta, pokud má knihu rezervovanou jiný čtenář nebo pokud již skončilo vaše registrační období.

Kategorie dotazu: