Chci vytvořit účet / dobít kredit pro tisk a kopírování

Tisk, kopírování nebo skenování je možné pouze v případě, že máte aktivní účet v systému pro monitoring tisku na Jaboku, na který jste předtím vložili finanční kredit. Abyste mohli začít kopírovat nebo skenovat, je nutné přihlásit se k multifunkční tiskárně svým účtem   pomocí svého čipu/čipové karty.

V knihovně je možné pro tisk/kopírování využít multifunkční tiskárnu/kopírku s černobílým tiskem. Studenti a zaměstnanci Jaboku mohou využít také barevné tiskárny/kopírky ve 2. a 4. patře budovy A.

Aktivace účtu pro kopírování a přiřazení čipové karty

Studenti denní formy studia  Jaboku a studenti v kombinovaném studiu s nástupem ke studiu od roku 2019 mají účet automaticky vytvořen a je pouze nutné  požádat v Knihovně Jabok o jeho  aktivaci (účet lze aktivovat kdykoliv v průběhu studia).

Externí uživatelé knihovny,  účastníci kurzů Centra dalšího vzdělávání Jabok (CDV) a studenti, kteří nastoupili ke studiu před rokem 2019 (a dosud účet nemají) mohou požádat o zřízení účtu prostřednictvím webového formuláře.

Studenti Jaboku, kteří nastoupili ke studiu před rokem 2019 a nejsou si jistí, zda účet mají nebo  nemají, případně nevědí,  který čip nebo čipovou kartu mají k účtu přiřazenou, se mohou obrátit na personál knihovny, který jim poskytne potřebné informace.

Pro identifikaci uživatele na multifunkčním tiskovém zařízení a pro nahrávání kreditu  pro tisk/kopírování je nutné mít k účtu přiřazený čip nebo čipovou kartu (přiřazení čipu se obvykle děje při aktivaci účtu). Využít lze  vlastní čip/čipovou kartu  nebo si  můžete půjčit čip v knihovně.

  • Vlastní čip nebo čipová karta - lze použít např. Lítačku, InKartu, ISIC, karty autobusových dopravců, čipy používané k otevírání domovních dveří  aj. Většinou nejsou problémy s kompatibilitou, doporučujeme však funkčnost vašeho vlastního čipu vyzkoušet a v případě potíží při načítání čipu na multifunkční tiskárně zvolit jiný čip nebo kartu.
  • Pokud vlastní čip nebo čipovou kartu nemáte,  můžete si pro účely ověření v systému pro tisk  zdarma půjčit  čip v Knihovně Jabok  (podmínkou je registrace do knihovny).  Studentům Jaboku čip půjčíme do konce školního roku,  účastníkům kurzů CDV a externím čtenářům na dobu 12 měsíců. Jak studenti Jaboku, tak i externí uživatelé si po uplynutí této doby mohou  v případě zájmu výpůjčku čipu zdarma prodloužit.

Dobíjení kreditu pro tisk a kopírování

Pokud už máte zřízený a aktivovaný účet, je před kopírováním nutné vložit na něj finanční kredit (zálohu na kopírování). Kredit si můžete dobít v knihovně u výpůjčního pultu.

Upozorňujeme, že peníze vložené na tiskový účet je možné vyplatit zpět jedině v případě, že požádáte o zrušení vašeho účtu pro tisk a kopírování (např. při ukončení studia či pracovního poměru  na Jaboku a/nebo  při zrušení čtenářského účtu v Knihovně Jabok).

Správa vašeho tiskového účtu

Informace o stavu účtu (zůstatku kreditu nebo historii transakcí) můžete zjistit po přihlášení do svého účtu. Přihlášení je možné pouze na počítačích v síti Jaboku.

Přihlášení a změna  přihlašovacích údajů

  1. Na počítači v síti Jaboku (např. v knihovně nebo ve studovně) otevřete webový prohlížeč a do něj zadejte  adresu správy účtu, kterou jste dostali spolu s přihlašovacími údaji -  na počítačích v knihovně můžete použít ikonu „Správa tiskového účtu“ umístěnou na ploše.
  2. Vyplňte své uživatelské jméno a dočasné heslo a klikněte na tlačítko  „Přihlásit“.
  3. V rámečku „Přístupové údaje“ klikněte na odkaz „Změnit heslo“.
  4. Do pole „Staré heslo“ zadejte dočasné heslo a poté do pole „Nové heslo“ zadejte nové heslo a toto nové heslo ještě jednou zopakujte v poli „Kontrola hesla“.
  5. Uložte nové heslo kniknutím na tlačítko „Uložit změny.

Informace o tiskových transakcích a stavu účtu

Pokud Váš kredit klesne pod 10 Kč, bude vám na e-mailovou adresu uvedenou v systému pro monitoring tisku  odeslán e-mail o stavu vašeho předplaceného kreditu. Pozor, aby bylo oznámení doručeno, je nutné mít v účtu nastavenou platnou adresu. Prosím, zkontrolujte správnost e-mailové adresy při aktivaci účtu.

Nechcete-li oznámení o poklesu kreditu dostávat, požádejte v knihovně o smazání e-mailové adresy z vašeho tiskového účtu (změnu e-mailu nemůžete sami provést ve vašem uživatelském účtu).

Zůstatek kreditu zjistíte také po přihlášení do uživatelského účtu v sekci „Můj kredit“. Kliknutím na odkaz „Zobrazit transakční historii“  můžete zobrazit také  historii vašich transakcí a čerpání kreditu.

Další informace

Postup při tisku/kopírování skenování

Typ služby: 

Téma návodu: 

Komu je služba určena: