Chci vytvořit účet / dobít kredit pro tisk a kopírování

Tisk, kopírování nebo skenování je možné pouze v případě, že máte aktivní účet v systému pro monitoring tisku na Jaboku, na který jste předtím vložili finanční kredit (pozor, účet pro monitoring tisku je něco jiného než registrace do knihovny). Tisknout, kopírovat nebo skenovat je poté možné po přihlášení k multifunkční tiskárně svým účtem (pomocí svého čipu nebo čipové karty, kterou máte zaregistrovanou v systému pro monitoring tisku). V knihovně je možné pro tisk/kopírování využít multifunkční tiskárnu/kopírku s černobílým tiskem. Studenti a zaměstnanci Jaboku mohou využít také barevné tiskárny/kopírky ve 2. a 4. patře budovy A.

Aktivace účtu pro kopírování a přiřazení čipové karty

Studenti denní formy studia Jaboku a studenti v kombinovaném studiu s nástupem ke studiu od roku 2019 mají účet automaticky vytvořen a je pouze nutné  požádat v Knihovně Jabok o jeho  aktivaci.

Externí uživatelé knihovny,  účastníci kurzů Centra dalšího vzdělávání Jabok (CDV), obyvatelé Domova mládeže Jaboku a studenti, kteří nastoupili ke studiu před rokem 2019 (a dosud účet nemají) mohou požádat o zřízení účtu prostřednictvím webového formuláře.

Studenti Jaboku, kteří nastoupili ke studiu před rokem 2019 a nejsou si jistí, zda účet mají nebo  nemají, případně nevědí,  který čip nebo čipovou kartu mají k účtu přiřazenou, se mohou obrátit na personál knihovny, který jim poskytne potřebné informace.

Pro identifikaci uživatele na multifunkčním tiskovém zařízení a pro nahrávání kreditu  pro tisk/kopírování je nutné mít k účtu přiřazený čip nebo čipovou kartu (přiřazení čipu se obvykle děje při aktivaci účtu). Využít lze:

  • Vlastní čip nebo čipovou kartu.  Lze použít např. Lítačku, InKartu, ISIC, karty autobusových dopravců, čipy používané k otevírání domovních dveří  aj. (upozorňujeme, že lze použít pouze plastové karty, nikoliv např. Lítačku v mobilu). Většinou nejsou problémy s kompatibilitou, doporučujeme však funkčnost vašeho vlastního čipu vyzkoušet a v případě potíží při načítání čipu na multifunkční tiskárně zvolit jiný čip nebo kartu.
  • Pokud vlastní čip nebo čipovou kartu nemáte,  můžete si pro účely ověření v systému pro tisk  půjčit  čip v Knihovně Jabok. Půjčení čipu je zdarma, mohou si jej však půjčit pouze registrovaní čtenáři knihovny.  Studentům Jaboku čip půjčíme do konce školního roku, účastníkům kurzů CDV a externím čtenářům na dobu 12 měsíců. Jak studenti Jaboku, tak i externí uživatelé si po uplynutí této doby mohou v případě zájmu výpůjčku čipu zdarma prodloužit.

Dobíjení kreditu pro tisk a kopírování

Pokud už máte zřízený a aktivovaný účet pro tisk a kopírování, je před kopírováním nutné vložit na něj finanční kredit (zálohu na kopírování). Kredit si můžete dobít v knihovně u výpůjčního pultu. Výše vložené zálohy není nijak omezena, záleží na uživateli (doporučujeme vložit minimálně 10 Kč).

Upozorňujeme, že peníze vložené na tiskový účet je možné vyplatit zpět jedině v případě, že požádáte o zrušení vašeho účtu pro tisk a kopírování (např. při ukončení studia či pracovního poměru  na Jaboku a/nebo  při zrušení čtenářského účtu v Knihovně Jabok).

Správa vašeho tiskového účtu

Informace o stavu účtu (zůstatku kreditu nebo historii transakcí) můžete zjistit po přihlášení do svého účtu. Přihlášení je možné pouze na počítačích v síti Jaboku.

Poznámka: Informace o stavu Vašeho účtu Vám na základě osobního, telefonického nebo e-mailového dotazu může sdělit také personál knihovny.

Přihlášení a změna  přihlašovacích údajů

  1. Na počítači v síti Jaboku (např. v knihovně nebo ve studovně) otevřete webový prohlížeč a do něj zadejte  adresu správy účtu, kterou jste dostali spolu s přihlašovacími údaji -  na počítačích v knihovně můžete použít ikonu „Správa tiskového účtu“ umístěnou na ploše.
  2. Vyplňte své uživatelské jméno a dočasné heslo a klikněte na tlačítko  „Přihlásit“.
  3. V rámečku „Přístupové údaje“ klikněte na odkaz „Změnit heslo“.
  4. Do pole „Staré heslo“ zadejte dočasné heslo a poté do pole „Nové heslo“ zadejte nové heslo a toto nové heslo ještě jednou zopakujte v poli „Kontrola hesla“.
  5. Uložte nové heslo kniknutím na tlačítko „Uložit změny.

Informace o tiskových transakcích a stavu účtu

Pokud Váš kredit klesne pod 10 Kč, bude vám na e-mailovou adresu uvedenou v systému pro monitoring tisku  odeslán e-mail o stavu vašeho předplaceného kreditu. Pozor, aby bylo oznámení doručeno, je nutné mít v účtu nastavenou platnou adresu. Prosím, zkontrolujte správnost e-mailové adresy při aktivaci účtu.

Nechcete-li oznámení o poklesu kreditu dostávat, požádejte v knihovně o smazání e-mailové adresy z vašeho tiskového účtu (změnu e-mailu nemůžete sami provést ve vašem uživatelském účtu).

Zůstatek kreditu zjistíte také po přihlášení do uživatelského účtu v sekci „Můj kredit“. Kliknutím na odkaz „Zobrazit transakční historii“  můžete zobrazit také  historii vašich transakcí a čerpání kreditu.

Další informace

Postup při tisku/kopírování skenování

Typ služby: 

Téma návodu: 

Komu je služba určena: