Musím mít čtenářský průkaz?

Ano.

Knihovní systém používá čtenářský průkaz pro identifikaci čtenáře, proto je nutné průkaz předkládat při půjčování dokumentů, při žádosti o heslo k počítači nebo při všech platbách

Jako průkaz můžete využívat čipovou kartu, kterou už vlastníte, nebo čtenářský průkaz, který vám vystaví Knihovna Jabok. Za vystavení průkazu se platí poplatek podle Ceníku (použití vlastní čipové karty je zdarma).

Kategorie dotazu: