Jak jsou chráněny osobní údaje nahrané na čipových kartách?

Pro transakce v knihovním systému (půjčování, prodlužování výpůjček apod.) používá knihovna pouze sériové číslo karty. V praxi to znamená, že na kartu není nutné nahrát žádnou aplikaci. Knihovna kromě čísla čipu nevyužívá žádné další údaje ani nemá přístup k datům a aplikacím, které jsou již na kartě nahrány (tj. nemá přístup k údajům o elektronických jízdenkách, datům elektronické peněženky atd.).

Kategorie dotazu: