Jak dlouho je platná registrace do knihovny?

Platnost registrace studentů nebo učitelů Jaboku končí vždy 31. srpna právě probíhajícího školního roku bez ohledu na datum registrace. U ostatních čtenářů je platnost 12 měsíců od data registrace.

Po uplynutí registračního období nelze bez obnovení registrace půjčovat a rezervovat knihy ani prodlužovat výpůjčky. Při obnovení registrace je nutné předložit doklad o totožnosti a nahlásit změny údajů. Čtenáři, kteří nejsou studenty nebo zaměstnanci Jaboku nebo nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P, musí navíc zaplatit registrační poplatek 50 Kč.

Kategorie dotazu: