Seznamy studijní literatury

 

Seznamy jsou vytvořené přímo v katalogu knihovny. Obsahují tituly povinné nebo doporučené literatury k jednotlivým studijním předmětům vyučovaným na Jaboku, které jsou dostupné v Knihovně Jabok.

Přímo v seznamu lze zjistit informaci o aktuální možnosti výpůjčky konkrétní knihy, zadat rezervaci nebo uložit titul do vlastního seznamu.

Povinné předměty

seřadit sestupně

Úvod do sociální politiky

S114

Pokročilé metody sociální práce

Ss214

Sociální politika v mezinárodním kontextu

S306

Obecná a vývojová psychologie

V104

Anglický jazyk I.

J1411

Filozofická antropologie pro pomáhající profese

T236

Metody pohybových a herních aktivit

V1621

Metodický a supervizní seminář k praxi I

X1091

Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj II.

V1852

Odborná praxe informativní I

X1101

Odborná praxe informativní I

X1101

Metodický a supervizní seminář k praxi III

X2091

Systematická teologie I. 

T227

Dějiny filosofického a teologického myšlení

T230

Sociální psychologie

V105

Odborná praxe informativní III.

X2101

Teologická etika pro praxi

T322

Křesťanská sociální etika

T323

Teologie a symbol

T386

Pedagogika

V101

Sociální pedagogika

V113

Metody práce ve výtvarné výchově I.

V1841

Teorie osobnosti a poradenství

V202

Kurz plavání

V261

Anglický jazyk III.

J2411

Úvod do sociální práce

S112

Supervize odborné praxe specializační I.

S3121

Mezioborový přístup k sociální práci

Ss381

Metody muzikoterapie

V1851

Psychopatologie

V201

Německý jazyk V.

J3421

Metody sociálních výzkumů

S2071 a S2072

Německý jazyk III

J2421

 Základy práva I a II

S2031 S2032

Obecná speciální pedagogika

Pp218

Sociální pedagogika II

V1132

 Odborná praxe informativní III

X2101

Německý jazyk I.

J1421

Systematická teologie II

TE336

Anglický jazyk V

J3411

Etnické a menšinové skupiny

S302

Metody práce s vybranými cílovými skupinami I a II

S2041 S2042

Praktická teologie

T325

Metody pohybových a herních aktivit

V1621

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 

Pp321

Úvod do filozofie pro pomáhající profese

T123

Metody práce s pohybem a tělesností 

V1622

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Pp323

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

Pp220

Úvod do speciální pedagogiky

P102

Biblistika

T225

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením

Pp322

Praktická aplikace práva pro sociální pracovníky

Ss313

Základy Ekonomie

S208

Religionistika

T229

Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku

S115

Vybrané kapitoly ze sociologie

S103

Povinně volitelné předměty

Volitelné předměty