Seznamy studijní literatury

 

Seznamy jsou vytvořené přímo v katalogu knihovny. Obsahují tituly povinné nebo doporučené literatury k jednotlivým studijním předmětům vyučovaným na Jaboku, které jsou dostupné v Knihovně Jabok.

Přímo v seznamu lze zjistit informaci o aktuální možnosti výpůjčky konkrétní knihy, zadat rezervaci nebo uložit titul do vlastního seznamu.

Povinné předměty

seřadit sestupně

Základy Ekonomie

S208

Křesťanská sociální etika

T323

Odborná praxe informativní III.

X2101

Anglický jazyk I.

J1411

Německý jazyk I.

J1421

Anglický jazyk III.

J2411

Německý jazyk III

J2421

Anglický jazyk V

J3411

Německý jazyk V.

J3421

Úvod do speciální pedagogiky

P102

Obecná speciální pedagogika

Pp218

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

Pp220

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 

Pp321

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením

Pp322

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Pp323

Vybrané kapitoly ze sociologie

S103

Úvod do sociální práce

S112

Úvod do sociální politiky

S114

Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku

S115

 Základy práva I a II

S2031 S2032

Metody práce s vybranými cílovými skupinami I a II

S2041 S2042

Metody sociálních výzkumů

S2071 a S2072

Etnické a menšinové skupiny

S302

Sociální politika v mezinárodním kontextu

S306

Supervize odborné praxe specializační I.

S3121

Pokročilé metody sociální práce

Ss214

Praktická aplikace práva pro sociální pracovníky

Ss313

Mezioborový přístup k sociální práci

Ss381

Úvod do filozofie pro pomáhající profese

T123

Biblistika

T225

Systematická teologie I. 

T227

Religionistika

T229

Dějiny filosofického a teologického myšlení

T230

Filozofická antropologie pro pomáhající profese

T236

Teologická etika pro praxi

T322

Praktická teologie

T325

Teologie a symbol

T386

Systematická teologie II

TE336

Pedagogika

V101

Obecná a vývojová psychologie

V104

Sociální psychologie

V105

Sociální pedagogika

V113

Sociální pedagogika II

V1132

Metody pohybových a herních aktivit

V1621

Metody pohybových a herních aktivit

V1621

Metody práce s pohybem a tělesností 

V1622

Metody práce ve výtvarné výchově I.

V1841

Metody muzikoterapie

V1851

Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj II.

V1852

Psychopatologie

V201

Teorie osobnosti a poradenství

V202

Kurz plavání

V261

Metodický a supervizní seminář k praxi I

X1091

Odborná praxe informativní I

X1101

Odborná praxe informativní I

X1101

Metodický a supervizní seminář k praxi III

X2091

 Odborná praxe informativní III

X2101

Povinně volitelné předměty

Volitelné předměty