Provoz knihovny v omezeném režimu

S platností od 25. kvěna 2020 byla uvolněna některá provozní omezení knihovny.

Při zachování níže uvedených pravidel pro využívání služeb již není omezena doba pobytu v knihovně, prostor knihovny lze využít také pro studium na místě, vyhrazené počítače lze využívat nejen pro vyhledávání, ale i pro další činnosti.

Pravidla pro využívání služeb knihovny ve zvláštním režimu

  1. Vstup do knihovny je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem (rouškou, šátkem apod.).
  2. Před vstupem do knihovny je čtenář povinen použít dezinfekci rukou (dezinfekční prostředky jsou k dispozici před vstupními dveřmi do knihovny).
  3. V knihovně může pobývat maximálně 12 čtenářů najednou
  4. V knihovně je nutné dodržovat rozestupy minimálně 2 metry.
  5. V knihovně je možné používat pouze vyhrazené počítače. Před použitím počítače/tiskárny je nutná dezinfekce rukou (dezinfekční prostředky jsou k dispozici na místě).
  6. V knihovně je zakázaná konzumace jídel a nápojů.
  7. Čtenáři musí respektovat pokyny personálu.

Děkujeme Vám za spolupráci při dodržování těchto pravidel, která chrání vás i personál knihovny.

Další informace k provozu knihovny

Do konce školního roku platí  zvláštní provozní doba.

Do 31. srpna 2020 zůstává zachována možnost objednat si zaslání knih poštouPoplatek za objednání knihy dostupné na regále je dočasně zrušen,  jak pro knihy zasílané poštou, tak i pro knihy, které si osobně vyzvednete. Knihy si tedy můžete  zdarma předem objednat v katalogu a omezit tak dobu svého pobytu v knihovně (pozor, knihy není možné objednávat telefonicky ani e-mailem).  

Můžete také nadále využívat služby, které nevyžadují osobní návštěvu knihovny.

Všechny výpůjčky s datem vrácení, které připadly na dobu uzavření knihovny od 13. března 2020, byly prodlouženy do 2. června  2020. 

Čtenářům, kterým končila registrace do knihovny v období od 13. března do 29. června 2020, jsme automaticky prodloužili registraci do 30. června 2020.

 

Pokud potřebujete vyřešit nějaký problém, můžete nás kontaktovat telefonicky (na čísle 211 222 410) nebo e-mailem (na adrese knihovna@jabok.cz).